ASSESSORIA INTEGRAL
Gesman

"GESMAN ASSESSORS" és una empresa dedicada a l'assessoria integral dins l'àmbit Fiscal, Comptable, Laboral i Jurídic, creada a finals de l'any 1997. Actualment compta amb un equip humà qualificat, amb més de trenta anys d'experiència professional.

La nostra filosofia de treball es troba en la dedicació i atenció personalitzada, adaptant-nos a les necessitats dels nostres clients, oferint-vos un servei basat en la confiança que porta aparellada la honestedat, qualitat i seriositat.

Per poder garantir la nostra professionalitat destinem bona part dels nostres recursos a la formació continua i permanent de tot l'equip que forma la nostra empresa.

"GESMAN ASSESSORS" és membre associat del "Gremi d'Assessors Fiscals, Comptables i de Gestió Empresarial de Catalunya" Gremi d'Assessors Fiscals, Comptables i de Gestió Empresarial de Catalunya

Disposa, de forma actualitzada, de la corresponent pòlissa d'assegurances de R.C. per garantir el compliment de qualsevol responsabilitat de la nostra feina i així donar seguretat als nostres clients.